User image
Наручите на еКњижари

Физика 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник покрива теме из савремене или модерне физике која проучава структуру материје у њеним најдубљим нивоима, који су потпуно недоступни чулима, већ искључиво инструментима специјално развијаним за те потребе.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

332

ISBN:

9788677628772

Решење Министарства просвете: 650-02-512/2015-06

990,00 РСД

  Опис

  Уџбеник покрива теме из савремене или модерне физике која проучава структуру материје у њеним најдубљим нивоима, који су потпуно недоступни чулима, већ искључиво инструментима специјално развијаним за те потребе. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику да прати сопствени напредак у савладавању садржаја и развоју знања и подстиче унутрашњу мотивацију за учење и интересовање за наставни предмет за који је намењен. Указује на везу садржаја са његовом применом и подстиче ученике да користе научено у свакодневном животу. Свака тема пропраћена је питањима за рекапитулацију – понављање, примерима у облику рачунских задатака, сликама, једначинама, занимљивостима и подсетницима на градиво из физике из претходних разреда. Додатни садржаји који прате основни текст су разноврсни и у функцији бољег разумевања садржаја. Уџбеник садржи:

  • 332 стране
  • 45 задатака са решењима
  • 228 питања
  • 164 слике