Наручите на еКњижари

Физика 2, уџбеник за други разред гимназије

СТАРО ИЗДАЊЕ Овај уџбеник систематски помаже ученицима да развијају стратегије учења и самосталност у раду.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

226

ISBN:

978-86-7762-876-5

Решење Министарства просвете: 650-02-391/2015-06

1.210,00 РСД

  Опис

  СТАРО ИЗДАЊЕ Овај уџбеник систематски помаже ученицима да развијају стратегије учења и самосталност у раду. Примери, задаци, огледи, као и остале активности поспешују усвајање знања и самосталност у раду, унапређују вештину коришћења уџбеника, као и примену стечених знања у свакодневном животу. Уџбеник се састоји из 6 тематских целина са јасном организацијом садржаја. Садржаји у свим поглављима су прегледно и јасно представљени и омогућавају лако сналажење и усвајање нових наставних садржаја. Свака тема у уџбенику је праћена одговарајућим огледима, примерима, питањима, задацима са решењима и кратким резимеом. Налози у уџбенику су логички повезани са садржајем, јасно су формулисани, прецизни и реално изводљиви. Наставне јединице су изложене на интересантан и подстицајан начин. Текстови, огледи и налози су занимљиви, актуелни, подстичу радозналост и интересовање ученика за обрађено градиво, при чему истовремено стимулишу ученике на креативни рад. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, примерени узрасту ученика и у функцији јасног представљања и разумевања садржаја физике. На крају сваке наставне јединице дата су питања која ученику пружају могућност да самостално прати сопствени напредак у стицању и примени знања из физике. Уџбеник садржи:

  • 226 страна
  • 216 слика и графикона
  • 165 питања са задацима
  • 6 поглавља