Наручите на еКњижари

Физика 1, уџбеник за први разред гимназије

Уџбеник је усклађен са наставним плановима и програмима и заснован је на научно потврђеним теоријама, чињеницама и закључцима. Обилује примерима из свакодневног живота који доприносе бољем разумевању садржаја.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

172

ISBN:

978-86-7762-727-0

Решење Министарства просвете: 650-02-379/2014-04

1.210,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је усклађен са наставним плановима и програмима и заснован је на научно потврђеним теоријама, чињеницама и закључцима. Обилује примерима из свакодневног живота који доприносе бољем разумевању садржаја. Овај уџбеник представља значајан помак у односу на постојеће уџбенике, како по стилу писања, тако и по графичкој опремљености. Градиво се састоји из седам тематских целина. Свака лекција започиње описом неког физичког система или појаве, затим су издвојена битна својства тог система или појаве и дефинисане су величине којима се она могу описати. Садржаји уџбеника су праћени одговарајућим примерима, решеним задацима, питалицама, питањима и додацима за радознале где се подстиче радозналост код ученика за новим научним сазнањима, како из физике тако и из других наука. Уџбеник помаже ученицима да развију самосталност у учењу и критичко мишљење и подстиче их да практично користе усвојена знања у свакодневном животу. Уџбеник садржи:

    • 270 слика и графикона
    • 47 питања
    • 7 поглавља