User image
Наручите на еКњижари
Претрага уџбеника

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа + хрестоматија

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа + хрестоматија

Уџбеник за четврти разред гимназије и средњих стручних школа + хрестоматија филозофских текстова Први пут се у уџбенику филозофије прави веза са источњачком и арапском филозофијом, те овај уџбеник има заиста свеобухватан приступ градиву.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

296 + 128

ISBN:

978-86-7762-310-4

1.090,00 РСД

    Опис

    Уџбеник се састоји од 5 поглавља, писан је према важећем наставном плану и програму, усклађен са стандардима квалитета уџбеника и први је уџбеник који је написан према проблемском приступу. Први пут се у уџбенику филозофије прави веза са источњачком и арапском филозофијом. У специјално означеним деловима текста су издвојени непознати појмови, занимљивости, текстови који повезују филозофију са другим предметима, цитати и биографије филозофа. На одређеним местима посебно су изложени основни појмови из логике, како би ученици повезали претходно знање из трећег разреда, али и како би се са њима упознали они ученици који нису имали предмет логике у свом школовању.