User image
Наручите на еКњижари

Direkt 2, уџбеник за немачки језик за други разред гимназије

Веома смо се трудили да Direkt учинимо што кориснијим, пре свега бирајући интересантне текстове на различитим нивоима и вежбе којима се концентрично развијају лексички фонд и граматичке структуре.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

200

ISBN:

978-86-5330-438-6

Решење Министарства просвете: 650-02-664/2019-03

1.090,00 РСД

    Опис

    У уџбенику Direkt 2 могу се пронаћи теме које говоре о непосредном окружењу ученика (породица, школа, пријатељи, забава...), али и оне које укључују шире социјално-културно окружење (нови медији, телевизијске емисије, културне манифестације у Немачкој и Србији, утицај енглеског језика на немачки, политички систем...). На почетку сваке лекције у уџбенику налазе се граматички и комуникативни циљеви које треба остварити, а свака лекција се састоји из три дела. Свака лекција уџбеника садржи део Blitz Grammatik, у коме се кроз питања и кратке задатке резимирају граматичка правила.