Наручите на еКњижари

Биологија 6, е-уџбеник

Концепт и основна замисао интерактивног е-уџбеника Биологија 6 се градивом надовезује и надограђује на уџбеник за пети разред. Уџбеник је склоп савременог приступа градиву, наставним јединицама и кључним знањима која ученици треба да стеку у основној школи. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

870,00 РСД

    Опис

    Као и у петом разреду, е-уџбеник за шести разред је обогаћен додатним елементима у свакој наставној јединици (филмови, анимације, галерије фотографија, разноврсним задацима..). Уџбеник је прожет задацима различитог типа, од оних са допуњавањем и вишеструким избором, до задатака који наводе ученике на размишљање и закључивање. Оно што је најбитније ученици уче да примењују стечена знања-који су главни исходи нових Планова наставе и учења. Радећи према е-уџбенику, ученици прелазе програмом предвиђено градиво, али до кључних знања и закључака сада долазе непосредније и логичким редоследом који је ближи данашњој деци. Уџбеник је подељен у 5 основних целина: 1. Јединство грађе и функције као основа живота 2. Живот у екосистему 3. Наслеђивање и еволуција 4. Порекло и разноврсност живота 5. Човек и здравље