Наручите на еКњижари

Биологија 5, уџбеник за пети разред

Уџбеник је оријентисан на исходе наставе, а не на наставне садржаје саме по себи. Представља истински отклон са наставе у чијем су средишту садржај и наставник, на наставу и учење усмерене на ученика и његове компетенције.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

231

ISBN:

978-86-533-0047-0

Решење Министарства просвете: 650-02-00168/2018-07

1.090,00 РСД

  Опис

  Обилује апаратурама које су умрежене и смислено повезане са главним текстом, као и велики број задатака за развој функционалног знања и развој општих и међупредметних компетенција. Велики степен корелације са готово свим предметима који се изучавају у основној школи. Максимално подстиче и ангажује ђака пре, за време и након часа. Свака лекција започиње истицањем кључних речи, које је потребно усвојити, и уводним задатком. Занимљивости прате основни текст и пружају ученицима додатне информације, којима продубљују знање о одређеним појмовима, појавама или процесима. Уџбеник садржи:

  • 31 илустрацију,
  • 519 фотографија,
  • 81 задатак.
  ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.