Наручите на еКњижари

Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Овај уџбеник вас води кроз кратку еволуцију сваког система органа како бисте се подсетили каква су све решења нашли једноставнији организми ради опстанка и како уопште функционише њихов живот, а коју су стратегију развиле биљке, како би омогућиле живот свим осталим бићима.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

388

ISBN:

9788653307134

Решење Министарства просвете: 650-02-00026/2021-03

1.350,00 РСД

    Опис

    Биологија 3 је пример савременог уџбеника који својим садржајем у потпуности прати План и програм. Поред основног текста, у уџбенику се налази велики број квалитетних фотографија и илустрација које су неопходне како би ученици боље разумели одређене биолошке процесе и апстрактне појаве. Свака тема започиње питањима која наводе ученике да се присете градива претходних лекција, док се на почетку сваке лекције налазе кључни појмови које ученици треба да усвоје у датој лекцији. Уџбеник је обогаћен и разним задацима који прожимају лекције и имају за циљ да помогну ученицима приликом самосталне провере степена усвојеног знања, док се на крају сваке теме налази тест провере знања.