Наручите на еКњижари

Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије

Уџбеник за други разред гимназије, с припремама за часове, прати нови наставни план и програм и прилагођен је настави оријентисаној на исходе.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

272

Решење Министарства просвете: 650-02-60/2020-03

1.450,00 РСД

    Опис

    Теме и концепти у уџбенику су изложени и објашњени логичним редом, јасно и концизно, тако да се могу користити у савременој настави, где се први сусрет с новим садржајима може изместити ван учионице. Свака тема уџбеника започиње питањима која имају функцију да се ученик подсети градива из претходне лекције или првог разреда. На почетку сваке лекције налазе се кључни појмови. То су појмови које би ученик морао да усвоји у датој лекцији и представљају срж теме лекције. Бројне илустрације, фотографије, шеме и графикони олакшавају усвајање апстрактних појмова, а лекције су богато прожете задацима различите тежине, који служе да ученици провере да ли су разумели и савладали претходно градиво пре него што наставе даље. Као и у првом разреду, на крају сваке теме налази се обиман тест.