Наручите на еКњижари

Астрономија 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Уџбеник Астрономија има за циљ упознавање ученика са основним астрономским појмовима, објектима и појавама и повезује садржаје астрономије са сродним предметима (физика, математика, географија и др).

Тип корица:

меки повез

Број страна:

182

ISBN:

9788677628789

990,00 РСД

  Опис

  Уџбеник Астрономија има за циљ упознавање ученика са основним астрономским појмовима, објектима и појавама и повезује садржаје астрономије са сродним предметима (физика, математика, географија и др). Он је обогаћен новим сазнањима и информацијама, истакнути су резултати до којих се дошло најсавременијим астрономским истраживањима, а поменути су и многи још увек нерешени проблеми. Новина у овом уџбенику је што се настојало да се помоћу описа развоја идеја и начина на који су астрономи дошли до научних чињеница допринесе бољем разумевању градива. Садржаји уџбеника су праћени одговарајућим примерима и задацима са решењима, као и питањима која служе за проверу знања, али и подстичу ученике на размишљање. На самом крају уџбеника дата је и карта неба намењена упознавању ученика са звездама и сазвежђима, сналажењу на небу и оријентацији у простору. Уџбеник садржи:

  • 182 стране
  • 42 задатка са решењима
  • 107 питања
  • 155 илустрација