User image
Наручите на еКњижари

Астрономија 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

У овом уџбенику упознаћете се са читавим низом атрономских објеката и појава и открити посебност и лепоту атрономије као науке.

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 235-3/2021

990,00 РСД

    Опис

    Ради квалитетнијег усвајања знања у тексту су јасно истакнути најважнији појмови, дефиниције, закони и закључци. Додатна појашњења и занимљивости налазе се у фуснотама. Да би се код ученика развило функционално и трајно знање, у тексту је указно и на лекције у којима се јавља сродна тематика на коју би такође ваљало обратити пажњу.Текст прате многобројне илустрације, фотографије и уметнички прикази астрономских објеката у циљу да се информација пренесе на упечатљив начин.