Наручите на еКњижари

Асоцијације у настави српског језика и књижевности

Будући да је игра асоцијација општепозната и омиљена игра, она се може врло функционално искористити и у самој настави, при обради, утврђивању или систематизацији одређеног градива из српског језика.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

125

ISBN:

978-86-7762-194-0

799,00 РСД

    Опис

    Будући да је игра асоцијација општепозната и омиљена игра, она се може врло функционално искористити и у самој настави, при обради, утврђивању или систематизацији одређеног градива из српског језика. На тај начин наста­ва постаје занимљивија, повећава се мотивисаност ученика за учење, подстиче се њихова радозналост и активност на часу, а усвојено знање постаје трајније и функционалније. Ученици се, осим тога што неко градиво уче откривањем или га обнављају на забаван начин, навикавају да повезују не само градиво из различитих области српског језика и из различитих разреда (основне и средње школе) већ и сазнања из овог предмета са осталим предметима, што несумњиво обогаћује опште знање и културу ученика. Ученици су миса­оно ангажованији, што позитивно утиче на развијање логичког мишљења, ис­траживачког односа, поступности и систематичности у закључивању. Приручник чини 360 асоцијација. Оне су, према коначном решењу, рас­поређене по областима: језик, језичка култура и књижевност. Образовни циљ игре асоцијација на часовима српског језика и књижев­ности јесте усвајање или утврђивање граматичких и књижевнотеоријских и књижевноисторијских појмова, биографија књижевника и књижевних дела. На крају књиге налази се индекс појмова који упућују на број стране, односно асоцијацију у којој се налазе. Припремили смо за вас PowerPoint образац који можете користити за припрему асоцијација. Кратко упутство је дату у самом обрасцу на првом слајду, као и на слајду за унос појмова.